Strict Standards: Declaration of no_scanventure_single_text_site::redirect() should be compatible with SV_command::redirect($group = 'portal', $command = 'edit', $menuId = false) in /webroot/vhosts/www.viddi.no/releases/5/newslist/commands/single.php on line 130 Viddi.no > Retningslinjer
Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Kvalitetsnormer og etiske retningslinjer for Viddi.no.

Viddi.no har utarbeidet egne regler for annonsering og listing i våre medier. :


 • All reklame skal være forenlig med gjeldende lov og rett og bransjens grunnregler for reklamepraksis. Den skal være redelig og vederheftig.
 • Reklame skal utformes under tilbørlig hensyn til sitt samfunnsmessige ansvar og skal følge prinsippene for lojal konkurranse og god forretningsskikk

Reklame-etiske regler

 • Reklamen skal være hederlig. Forbrukernes mangel på erfaring eller innsikt skal ikke misbrukes.
 • Reklamen bør ikke spille på frykt.
 • Reklamen bør ikke spille på overtro.
 • Reklamen skal ikke oppfordre til vold. Reklame må ikke inneholde noe som kan lede til, eller oppfordre til voldshandlinger.
 • Reklame skal ikke understøtte diskriminering på grunnlag av rase, religion, kjønn eller seksuell legning.
 • Reklamen skal ikke villede forbrukeren. Reklamen må ikke inneholde billedlige fremstillinger eller utsagn som direkte eller indirekte er egnet til å villede forbrukeren.
 • Reklamen bør ikke nedvurdere andre. Reklamen må ikke nedvurdere noe firma eller noen vare direkte eller ved hentydninger, verken ved å utsette disse for ringeakt, latterliggjørelse eller nedvurdering på noen annen måte.
 • Vær varsom i forhold til personvern. Reklamen skal ikke avbilde eller henvise til personer uten at tillatelse er innhentet på forhånd.
 • Reklame skal fremtre som reklame. Reklame skal fremtre klart som reklame, uansett hvilken utforming denne har fått og hvilket medium som brukes.
 • Respekter sikkerhetsregler. Vær varsom med å avbilde eller beskrive farlige situasjoner eller virksomhet som viser mangel på respekt for sikkerhetsregler. Særlig varsomhet må utvises i reklame som er rettet mot, eller viser bilder av barn og ungdom.
 • Reklamen må ikke misbruke sitater, statistikk og forskning. Reklamen må ikke misbruke forskningsresultater eller sitater fra teknisk eller vitenskapelig litteratur. Statistikk må ikke fremstilles slik at den gir inntrykk av større gyldighet enn den egentlig har. Vitenskapelige uttrykk må ikke misbrukes.
 • Vær varsom i forhold til barn og ungdom. Reklamen skal ikke utnytte barns naturlige godtroenhet eller unge menneskers mangel på erfaring. Heller ikke må deres naturlige lojalitetsfølelse utnyttes i reklame.

Viddi.no tillater ikke sider som inneholder:

 • Barneporno
 • Ulovlig pornografisk innhold
 • Sider som promoterer illegal virksomhet
 • Sider med ekstreme religiøse eller politiske synspunkter
 • Sider med diskriminering på grunnlag av rase, religion, kjønn eller seksuell legning
Viddi.no skal gjøre sitt beste for å fjerne sider med slikt innhold. Hjelp oss med det på post(a)viddi.no
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |