Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Forskning > Nervesykdom

Forsker på gener.

Et spennende forskningsprosjekt ved Drammen sykehus ble i vår tildelt støtte fra Epilepsiforbundet.

(Epilepsi.no - Norges Epilepsiforbund)
[09.06.2017 11:57]

Les mer »
Annonse:
Gode resultater for Lemtrada.

Olav Førde olav SPAMFILTER @ms.no (Remove SPAMFILTER from the address) >.

(Multippel sklerose (ms.no))
[06.06.2017 11:58]

Les mer »
Depresjon og angst. Jeg har angst for MS. Hva gjør jeg?

Oppsøk gjerne din fastlege og få en vurdering og utredning. Viser det seg at du er helt frisk, blir det kanskje lettere for deg å slippe angsten for at du har MS.

(Ung.no - offentlig informasjon for ungdom)
[03.06.2017 12:28]

Les mer »
Nytt blad ute: MS-sykepleieren gir trygghet.

Olav Førde olav SPAMFILTER @ms.no (Remove SPAMFILTER from the address) >.

(Multippel sklerose (ms.no))
[02.06.2017 18:47]

Les mer »
Annonse:
Hva skjer med hjernehelsen?

SKRIVER OM HJERNEHELSEN: «... hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet», skriver Høyre-politikerne Kristin Ørmen Johnsen og Tone W. Trøen i denne kronikken på MS-dagen.

(Drammens Tidende)
[31.05.2017 12:27]

Les mer »
Ny forskning: Denne øre-folden kan avsløre livsfarlig sykdom.

En liten fold på øreflippen kan avsløre om du står i risikosonen for å bli alvorlig syk.

(TV TV2 Nyheter)
[31.05.2017 05:51]

Les mer »
Frisk og hjerneskada.

- De usynlig syke kan ikke alltid, men det kan jo vi.

(Universitas)
[30.05.2017 16:01]

Les mer »
Får støtte til 13 lokale prosjekter.

Steinar Årset steinar SPAMFILTER @ms.no (Remove SPAMFILTER from the address) >.

(Multippel sklerose (ms.no))
[30.05.2017 14:38]

Les mer »
Forskning for raskere hjerneslagbehandling.

Et hjerneslag kan snu opp ned på livet. Rask behandling er helt avgjørende for å bli helt frisk igjen. Et av de største forskningsprosjektene til Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan være med på å revolusjonere hjerneslagbehandlingen i Norge.

(Norsk Luftambulanse)
[26.05.2017 11:11]

Les mer »
Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME Relatert.

Kronisk utmattelsessyndrom, CFS/ME, er en langvarig og alvorlig tilstand eller sykdom.

(Ung no / offentlig informasjon for ungdom)
[25.05.2017 21:07]

Les mer »
Norskledet forskning kan gi hjerteflimmer-svar.

12 nye gener forbundet med hjerteflimmer er identifisert i ny studie. Det mener forskerne kan bidra til å forebygge og tidligere oppdage personer med økt risiko for sykdommen.

(P4 Radio Hele Norge)
[21.05.2017 21:23]

Les mer »
Disputas: Pankaj Kumar Keshari - Molekylærbiologi og genetikk.

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: Genetic and molecular studies of multiple sclerosis associated genes.

(Universitetet i Oslo)
[18.05.2017 19:54]

Les mer »
Apple Watch ble brukt av forskere til å oppdage hjerteproblemer.

Oppdaget forstyrrelser med 97 prosent nøyaktighet.

(tek.no)
[17.05.2017 15:41]

Les mer »
Hvor plastisk er egentlig menneskehjernen?

Birgitta Langhammer , professor, phd. ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet HF, Institutt for fysioterapi og Sunnaas HF, Forskningsavdelingen. Birgitta.langhammer@hioa.no.

(Fysioterapeuten)
[16.05.2017 10:16]

Les mer »
Hvorfor er alkohol så farlig?

Undersøkelser viser at alkohol kan være mer skadelig for unge enn for voksne mennesker.

(Ung no / offentlig informasjon for ungdom)
[13.05.2017 13:44]

Les mer »
Hva er lett psykisk utviklingshemming?

Kva er lett psykisk utviklingshemming ? Er lett psykisk utviklingshemming ei diffus hjerneskade ? Kva betyr diffus ? Går det ann å vekse det av seg ?

(Ung.no - offentlig informasjon for ungdom)
[12.05.2017 10:56]

Les mer »
PedSAFE kan gjenkjenne alvorlig sykdom hos barn tidlig.

I dag brukes PedSAFE av leger og sykepleiere på 19 av 21 barneavdelinger i Norge. Verktøyet er laget for å vurdere og oppdage alvorlig sykdom hos barn og unge.

(Ambulanseforum)
[11.05.2017 19:39]

Les mer »
Hjerneforskning vekker internasjonal oppsikt.

I sin debut som hovedforfatter på en forskningsartikkel, havner Torbjørn Øygard Skodvin på førstesida i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet Stroke.

(Nansenfondet)
[11.05.2017 17:35]

Les mer »
Mer penger til å bekjempe skrantesyke på hjortedyr.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å gi til sammen 26,7 millioner kroner for å bekjempe skrantesyke på hjortedyr.

(Regjeringen.no)
[11.05.2017 15:17]

Les mer »
Mysteriet med tvillingene fra Tynset.

Hva gjør at Tor og Bjørn Olsen gradvis mister synet og evnen til å gå, samtidig som de har en forbløffende hukommelse? Nå er den 50 år gamle medisinske gåten endelig løst.

(Forskning)
[02.05.2017 05:29]

Les mer »
Hvilke helseskader kan tobakk gi deg?

Hei! Snus og røyk gir økt risiko for å få mange helseproblemer. Snus og røyk inneholder giftige og avhengighetsskapende stoffer. Disse stoffene går ut i blodet og kan føre til skade i kroppen.

(Ung.no - offentlig informasjon for ungdom)
[30.04.2017 16:25]

Les mer »
Høringsbrev til ny lokal forskrift for skrantesjuke.

Skrantesjuke er en dødelig hjorteviltsykdom som ble oppdaget i Norge første gang april 2016.

(Malvik kommune)
[24.04.2017 22:55]

Les mer »
Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling.

De nye kliniske sepsiskriteriene kan føre til forsinket diagnostikk og nedprioritering av alvorlig syke pasienter, skriver Steinar Konradsen og Aslak Hovda Lien i Tidsskriftet for Den norske legeforening .

(Ambulanseforum)
[24.04.2017 11:38]

Les mer »
Valery øver seg til hodetransplantasjonen - bruker VR-briller for å venne seg til ny kropp.

Det høres kanskje ut som handlingen til en ny science fiction- film, men verdens første hodetransplantasjon skal gjennomføres i desember i år.

(TV 2 se hva som skjer / TV2 no)
[23.04.2017 15:48]

Les mer »
Kritisk sykdom.

Blir du alvorlig syk, er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

(KLP forsikring)
[20.04.2017 18:00]

Les mer »
Kan føre til mer effektiv MS-behandling.

Gudrun Sofie Østhassel gudrun SPAMFILTER @ms.no (Remove SPAMFILTER from the address) >.

(Multippel sklerose (ms.no))
[19.04.2017 14:27]

Les mer »
Samspillet mellom risikofaktorer for multippel sklerose.

Kjetil Lauvland Bjørnevik disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: The interplay between environmental risk factors for multiple sclerosis.

(UiB - Universitet i Bergen - Nye doktorgrader)
[18.04.2017 17:35]

Les mer »
Gode fremtidsutsikter med ny behandlingsmetode.

Marie Helen Kvendset Fiske ble rammet av MS for ni år siden. I februar startet hun med ny behandling, som allerede har gitt svært gode resultater.

(Trollheimsporten)
[18.04.2017 04:53]

Les mer »
Sang og musikk som gjør frisk.

Syngende sykehus skal gjøre pasientene friskere. Tyskland har egen sertifiseringsordning. ­- En idé også for Norge, mener organisasjon.

(Vårt Land)
[17.04.2017 09:32]

Les mer »
Forskning: Søvnproblemer knyttes til høyere risiko for slag og hjertesykdom.

En analyse av 15 studier knytter ulike søvnproblemer til økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag.

(ABC Nyheter)
[05.04.2017 23:06]

Les mer »
Kan revolusjonere behandlingen av slag.

En liten svensk mikrobølgehjelm kan snu opp ned på behandlingen av slagpasienter. Nå skal den testes ut i Norge. Og legene er entusiastiske.

(NRK no NRK Rogaland)
[04.04.2017 16:07]

Les mer »
Tidlig epilepsioperasjon.

Det er viktige positive langtidseffekter av å bli epilepsioperert tidlig. Det er et av funnene i en avhandling hvor mer enn 500 pasienter har blitt studert og fulgt opp.

(Epilepsi.no - Norges Epilepsiforbund)
[29.03.2017 21:47]

Les mer »
Hvilke sykdommer kan man få av å røyke?

Kan du sende meg alle sykdommene man kan få og hvilke typer man kan få hvis man røyker?

(Ung.no - offentlig informasjon for ungdom)
[27.03.2017 21:39]

Les mer »
Medisinen som bremser MS.

Ruth var fullstendig utmattet på grunn av MS, og kunne ikke lenger leve som normalt. Lemtrada ble redningen.

(www.kk.no)
[27.03.2017 12:18]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |